اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد
کد کاربر
رمز
 
آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):
پیامبراکرم(ص)فرمودند:
خیردنیاوآخرت به مؤمن داده نشده مگردردوچیز:
1-حسن ظنّ به خدا
(اینکه نگویدخدایاچرابه فلانی دادی وبه من ندادی وامثال اینها)
2-بازداشتن خودازحرف زدن درمورددیگران
(غیبت کردن)
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>